September 17, 2021

ถึงแม้ว่าการพนันจะอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน แม้กระนั้นเมืองไทยก็ยังไม่มีการอนุญาตให้มีบ่อนคาสิโนที่ถูกตามกฎหมาย

ที่จะสามารถเข้าไปเล่นได้เสมือนอย่างประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อโลกปัจจุบันนี้มีไอทีโดยยิ่งไปกว่านั้นอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับในการสื่อสาร

 ซึ่งพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีลักษณะพิเศษเป็นมีขอบเขตที่กว้างใหญ่ทำให้ผู้ที่อยู่ต่าง

สถานที่สามารถติดต่อรวมทั้งเข้าถึงข้อมูลต่างๆทางไฟฟ้าได้อย่างเร็วก็เลยทำให้การเล่น

การเดิมพันผ่านโลกอินเตอร์เน็ตเป็นอีกช่องหนึ่งสำหรับในการเล่นพนันยอดนิยมอย่างยิ่ง

การเดิมพันออนไลน์ 

เป็นแบบการเล่นพนันผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยการเดิมพันออนไลน์นั้นถูกปรับปรุง

มาจาการเล่นตามบ่อนคาสิโนที่มีการพนันโดยถ่ายทอดสดให้กับผู้เล่นได้เลือกเข้าไปใช้

บริการอยู่มากไม่น้อยเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น เกมคาสิโน พนันบอลออนไลน์ ลอตเตอรี่ออนไลน์

 และก็เกมอื่นๆการถ่ายทอดสดตรงมาจากบ่อนคาสิโนช่วยปรับให้ผู้เล่นรู้สึกเบิกบานเสมอ

เหมือนได้เล่นเกมพนันอยู่ในบ่อนคาสิโนจริงๆทั้งยังมีความปลอดภัยจากการโดนปองร้าย

และไม่จำเป็นต้องเสียเวล่ำเวลา เสียค่าใช้จ่ายสำหรับในการเดินทาง ผู้เล่นสามารถเล่น

การเดิมพันออนไลน์ได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อม

ต่อกับอินเตอร์เน็ตแค่นั้น เมื่อการเดิมพันออนไลน์มีผู้พอใจใช้บริการเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลย

มีผลกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความกระฉับกระเฉงในหลายด้านรวมทั้งทางด้านกฎหมายด้วย

ไทยก็เป็นเลิศในประเทศ

มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับการสืบเสาะหามาตรการตามกฎหมายมารองรับการปรากฏการ

เดิมพันออนไลน์ในตอนนี้โดยมีการบากบั่นร่างกฎหมายการเดิมพันเพื่อปรับแต่งเพิ่มอีก

รายละเอียดของพ.ร.บ.(พระราชบัญญัติ)การเดิมพัน พ.ศ. 2478 ที่ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะ

เวลาที่ยาวนานและก็บทบัญญัติบางประการยังไม่กระจ่าง ไม่ครอบคลุม ไม่สอดคล้องกับ

ภาวะการเล่นการเดิมพันที่ได้มีการปรับปรุงกรรมวิธี ต้นแบบให้สลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

จากการใช้ไอทีโดยยิ่งไปกว่านั้นอินเทอร์เน็ต ก็เลยเหมาะสมปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติดัง

ที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องมาตรการควบคุม การตรวจดู การอนุญาต การโฆษณา การจัด

ให้มีการพนัน ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขอัตราโทษ อัตราภาษี ค่าธรรมเนียม แล้วก็บัญชีการ

เล่นการเดิมพันด้านหลัง พระราชบัญญัติให้สมควรสอดคล้องกับเหตุการณ์ในขณะนี้

หากแม้ พระราชบัญญัติ

การเดิมพัน พ.ศ. 2478 จะมีการปรับแต่งเสริมเติมมาแล้วหลายคราวแต่ว่าก็ยังไม่เกี่ยวข้อง

ถึงการเดิมพันออนไลน์อย่างแจ่มแจ้ง ในขณะนี้มาตรการด้านกฎหมายของไทยที่ประยุกต์

ใช้ต่อกรกับการเดิมพันออนไลน์ก็คือการอาศัยความตามมายี่ห้อ ประกอบกับมาตรา 4

 ทวิที่ พระราชบัญญัติ การเดิมพัน พุทธศักราช 2478 ที่ข้อบังคับว่าสำหรับเพื่อการเล่น

อื่นใดเว้นแต่ที่แถลงการณ์ในมาตรา จะพนันกันหรือจะจัดให้มีเพื่อพนันกันได้เฉพาะ

การเล่นที่บอกชื่อรวมทั้งข้อจำกัดเอาไว้ภายในกฎกระทรวง เมื่อการเดิมพันออนไลน์เป็น

การเล่นพนันที่ไม่ได้ถูกบอกชื่อแล้วก็ข้อแม้ไว้ภายในกฎกระทรวงก็เลยเป็นการพนันที่

ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเอง

นอกนั้นยังได้

นำเอามาตรการขัดขวางการเข้าถึงหรือบล็อกเว็บที่เปิดให้มีการพนันออนไลน์ โดยจัด

ว่าอยู่ในข่ายรายละเอียดที่ตรงข้ามจริยธรรมอันดีตามมายี่ห้อ 20 (3) ที่ พระราชบัญญัติ

 เกี่ยวกับความประพฤติความผิดพลาดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

(ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่ข้อกำหนดว่าในเรื่องที่มีการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล

คอมพิวเตอร์ที่เป็นความไม่ถูกอาญาโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

หรือข้อบังคับอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดกับความเรียบร้อยหรือจริยธรรม

อันดีของพสกนิกรและก็ข้าราชการโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นหรือพนักงานที่ทำหน้าที่

สอบสวนตามประมวลกฎหมายแนวทางพินิจพิเคราะห์ความอาญาได้ขอ บุคลากรข้า

ราชการโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีบางทีอาจยื่นคำร้องพร้อมแสดงหลักฐาน

ต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำบัญชาหยุดแนวทางการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูล

คอมพิวเตอร์นั้นออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งเป็นมารการหนึ่งซึ่งสามารถคุ้ม

ครองการเข้าถึงเว็บการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตได้

ในส่วนการปรับ

แก้ปรับแต่งข้อบังคับเพื่อจัดการกับการเดิมพันออนไลน์นั้น ในร่าง พระราชบัญญัติ 

การเดิมพันที่ผ่านการพินิจพิเคราะห์ของคณะกรรมการพระราชกฤษฏีกาเมื่อ พุทธศัก

ราช 2559 ได้เพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันออนไลน์ไว้ภายในมาตรา 36 

โดยข้อกำหนดให้การจัดให้มีการเล่นหรือการเดิมพัน โดยใช้กระบวนการสื่อสารที่ห่าง

กันโดยระยะทาง หรือส่งข้อความ ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ทางโทคำศัพท์หรือผ่านระบบ

ต่างๆหรือแนวทางอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน” เป็นความไม่ถูก และก็จำต้องระวาง

โทษสองเท่าของอัตราโทษสำหรับเพื่อการเล่นพนันในสถานที่ธรรมดา มองเห็นได้ว่า

มาตรการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นเน้นไปที่การเพิ่มโทษแก่พฤติกรรมที่มีฐานความ

ผิดพลาดเดิมอยู่แล้วเป็นการขจัดปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ได้มีการสร้างความจำกัดทาง

ด้านกฎหมายสำหรับเพื่อการวางกรอบกิจกรรมการเดิมพันออนไลน์ที่ทำเป็นอย่างถูก

ต้องตามกฎหมายหรือการวางระบบควบคุมแล้วก็พิจารณาวิธีการทำกิจกรรมการ

เดิมพันออนไลน์อะไร

กล่าวโดยย่อแม้ว่า

จะมีความเพียรพยายามร่างกฎหมายที่ใช้สำหรับการควบคุมการเดิมพันนั้นจะเกี่ยวข้อง

ถึงแบบอย่างแนวทางการพนันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเพิ่มโทษให้หนักขึ้น แม้กระนั้น

ในความจริงการควบคุม ล้มล้างหรือทำงานทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับใช้

ข้อบังคับกับการเดิมพันออนไลน์นั้นยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติการได้อย่างเต็มเปี่ยมด้วย

เหตุว่าปัญหาเชิงเคล็ดลับทางคอมพิวเตอร์และก็มาตรการที่จะเอามาประยุกต์กับการ

เดิมพันออนไลน์นั้นยังกำกวม นักเขียนมีความเห็นว่าเมืองต้องมีหลักการและก็มาตรการ

ควบคุมอย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นแล้วจะก่อให้มีผู้รับบริการในทุกตอนวัยตั้งแต่วัยเด็กไปจน

กระทั่งคนชราเข้าใช้บริการของเว็บพนันออนไลน์มากขึ้น อันจะคือปัญหาใหญ่ใน

อนาคตของเมืองไทยได้